Uncategorized


음주운전 논란으로 활동 중단한 김새론 최근 근황 ㄷㄷㄷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

자숙하는줄 알았더니 몰래 이러고 있었네 ㄷㄷㄷ

곧 연예계 복귀하려나

갑자기 근황 기사가 뜨네 ㄷㄷㄷ